Skip to content

Join us in realizing our mission for a brighter tomorrow!

Your donation can do wonders – Big or small, your donation counts.

Helamalmö är en av Sveriges största organisationer baserade i socioekonomiskt utsatta områden.

”Föreningen har som ändamål att verka för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.”

Vi adresserar orättvisor och missförhållanden i samhället

Vi vill förmedla kunskap om människors livsvillkor, föra dialog, belysa orättvisa maktförhållanden i samhället, bilda opinion.

Vi motverkar orättvisornas konsekvenser

Genom direkta och praktiska insatser vill vi underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper – ”hela” det som är skadat.
Människors mest grundläggande behov behöver vara tillgodosedda och människor behöver känna att de kan påverka sina liv och sin närmiljö.

Matprogram

Syftet med Helamalmös matprogram är att stärka den sociala sammanhållningen och underlätta för människor ekonomiskt.
Upplägget är indelat i återkommande såväl som enskilda och spontana insatser.
Samtliga måltider är gratis!

Matprogram

Syftet med Helamalmös matprogram är att stärka den sociala sammanhållningen och underlätta för människor ekonomiskt.
Upplägget är indelat i återkommande såväl som enskilda och spontana insatser.
Samtliga måltider är gratis!

Matprogram

Syftet med Helamalmös matprogram är att stärka den sociala sammanhållningen och underlätta för människor ekonomiskt.
Upplägget är indelat i återkommande såväl som enskilda och spontana insatser.
Samtliga måltider är gratis!